Dan borbe protiv korupcije: BiH ide ka bezakonju i propasti institucija

Stanje u Bosni i Hercegovini (BiH) tokom 2020. godine naročito zabrinjava imajući u vidu činjenicu da nadležne institucije nisu obuzdale korupciju i pored podrške domaćih i međunarodnih partnera angažovanih u borbi protiv korupcije, saopšteno je u srijedu (9.decembar) iz Misije Evropske organizacije za bezbjednost i saradnju (OSCE) u BiH u povodu Međunarodnog dana borbe protiv korupcije.

OSCE

Ističe se i kako je u najnovijem izvještaju Grupe država u borbi protiv korupcije (GRECO), organizacije koja djeluje pri Savjetu Evrope, zaključeno da BiH nije ostvarila nikakav napredak u realizaciji preporuka sadržanih u prethodnim izvještajima.

To potvrđuju i aktivnosti naše Misije, kao i zaključci sadržani u našem nedavno objavljenom trećem godišnjem izvještaju o odgovoru pravosuđa na korupciju, pod naslovom: “Sindrom nekažnjivosti”, u kojem se govori o propustu sistema krivičnog pravosuđa u BiH da efikasno odgovori na predmete korupcije”, stoji u saopštenju OSCE-a .

U međuvremenu, pandemija COVIDa-19 korumpiranim pojedincima pružila je nove prilike da iskoriste neadekvatan institucionalni nadzor te nedostatak koordinacije i transparentnosti, čime su na ispit stavljeni i spremnost institucija da odgovore na pojavu korupcije, ali i mehanizmi za sprječavanje korupcije”, ističu u OSCE-u.

“Međunarodni dan borbe protiv korupcije obilježava se 9. decembra već 17 godina, a Bosna i Hercegovina doživljava najgore rezultate u borbi protiv korupcije od tada. Uprkos upozorenjima o dramatičnom stanju korupcije od strane svih relevantnih međunarodnih institucija i činjenici da pitanja borbe protiv korupcije predstavljaju većinu od 14 prioriteta postavljenih pred BiH za status kandidata za članstvo u EU, svi relevantni izvještaji ukazuju na nazadovanje BiH u borbi protiv korupcije i vladavini prava“, piše TI BiH.

Komentariši