Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Širom svijeta, danas se obilježava 3. decembar – Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Tema ovogodišnjeg obilježavanja je “Izgraditi bolje: prema svijetu sa uključivosti invaliditeta, pristupačnom i održivom nakon Covid-19”.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, više od milijardu ljudi ima neki oblik invaliditeta i taj broj se stalno povećava.

Osobe s invaliditetom suočavaju se sa siromaštvom, neadekvatnim pristupom obrazovnom sistemu i zdravstvenoj zaštiti, problemima u zapošljavanju, ali i fizičkim barijerama u prostoru.

Pandemija virusa korona dodatno je pogoršala njihov položaj.

Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih naroda 47/3 1992. godine, 3. decembar je proglašen za Međunarodni dan osoba sa invaliditetom i ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invaliditeta u široj društvenoj zajednici, unaprijedi pristupačnost okruženja za osobe s invaliditetom i otkloni informaciono-komunikacijske barijere.

Komentariši