Očuvanje mentalnog zdravlja za vrijeme Covid-19

Mentalno zdravlje nije u prvom planu tokom pandemije, ali je izuzetno važno kako se nosimo sa izazovima i poteškoćama koje nosi život u vrijeme koronavirusa.

Stručnjaci iz oblasti mentalnog zdravlja prepoznaju pojačane simptome depresije i anksioznosti, poremećene porodične odnose i porast nasilja, ali i cijeli niz drugih problema sa kojima se suočavamo u vrijeme pandemije.

Promijenila se svakodnevnica, načini komuniciranja sa okolinom, obavljanja poslova, neprestano je prisutan strah od bolesti i sve to može prouzrokovati cijeli niz poteškoća u prilagođavanju i daljnjem funkcioniranju. Društvu u cijelosti je nametnuto prilagođavanje na nove modalitete u svim segmentima života.

“Bitno je razumjeti da su svi simptomi samo prirodna reakcija na promjenu, ali kad remete funkcioniranje, neophodno je potražiti stručnu pomoć”, poručuju psihoterapeuti iz agencije za edukaciju i psihoterapiju Kontakt Homini

Naglašavaju da su od početka pandemije svi stavljeni pred iste ili slične izazove, ali i da su promjene kroz koje društvo prolazi ostavile vidljiv trag i zahtijevaju da se o njima govori.

“Promijenjene okolnosti i bojazan za zdravlje, ali i druge posljedice kao što su obrazovne, ekonomske i socijalne, predstavljaju značajan izvor stresa, a neizvjesnost u vezi sa trajanjem pandemije i posljedica dodatno usložnjavaju situaciju”, naglasila je Senka Čimbo.

Briga o mentalnom zdravlju s jedne strane znači usmjeravanje na pozitivne aspekte u životu, te na aktivnosti koje su ugodne i podržavajuće, a sa druge strane znači da se moramo suočiti sa tim poteškoćama.

“To u praktičnom smislu znači da svako ponaosob treba da poseže za zabavnim i relaksirajućim aktivnostima, biva u kontaktu sa bližnjima, boravi u prirodi i kreće se, vodi računa o ishrani i spavanju, te poseže za osnovnim i provjerenim informacijama bez preplavljivanja medijskim sadržajima. Ali to znači i posezanje za podrškom stručnjaka onda kada je funkcioniranje značajno narušeno, odnosno kada simptomi ili poteškoće prevazilaze lične kapacitete suočavanja”, preporučuje Čimbo.

Komentariši