Ministrica pravosuđa Alma Zadić: Donja Austrija će dobiti 85 novih pravosudnih ureda

Ozloglašeni nedostatak osoblja u pravosuđu uskoro će postati historija. Ministrica pravosuđa Alma Zadić najavila je to u ekskluzivnom intervjuu NÖN-a: „Sada postoji 165 miliona eura više za pravosuđe. Sa ovih 165 miliona započinjemo ofanzivu na posao kako u zatvorima, tako i sa uredskim osobljem. “

Samo u Donjoj Austriji na polju zatvora oglašava se oko 60 radnih mjesta za izvršnu službu i 25 za opću upravu. “Jako sam zadovoljan što možemo popuniti ta novostvorena radna mjesta – u situaciji u kojoj mnogi traže posao”, ministar pravosuđa nada se da će ovaj korak također poslati signal o politici tržišta rada.

Zbog krune, povećana je potreba za akcijama u čitavom pravosuđu. Prema Zadićevim riječima, trebalo je očistiti oko 30.000 pregovora. Odvojena radna grupa trenutno se bavi pitanjem kako se ovaj zaostatak u sudovima može smanjiti. Dva konkretna pristupa su, s jedne strane, davanje prednosti poređenju smanjenjem naknada i, s druge strane, razvoj svojevrsnog “Covid postupka” – kada se pravno pitanje odluči u jednom od ovih postupaka, trebalo bi da bude primenljivo i na sve uporedive postupke.

Komentariši