BiH prijeti ekonomska kriza

Svjetska banka upozorava da pandemija koronavirusa pustoši bh. ekonomiju jer se prihodi i mogućnost zapošljavanja smanjuju, a nedostaju podaci o procjeni stanja siromaštva, jer posljednji podaci datiraju od prije pet godina. Svjetska banka konstatuje da su oba entiteta uvedenim mjerama za zaštitu privrede i ljudi donekle ublažili posljedce, ali nema preciznih podatka o efektu tih mjera za ublažavanje siromaštva:

Državna agencija za statistiku nema ni preciznih podataka kakvo je stanje nezaposlenosti u BiH u ovom trenutku. Posljednji podaci datiraju s kraja 2018. godine, kada je zvanično bez posla bilo više od 430.000 ljudi. Uslijed pandemije, veliki broj privrednih grana u BiH trpi udarac. Najviše promet i komunikacije, turizam, izvozna industrija i poljoprivreda. Zbog toga je Vlada FBiH donijela uredbu o pomoći ovim granama i to 90 miliona KM.

Pomogli smo ove, je li, četiri grane. 30 miliona je išlo za turizam, 30 miliona za izvoznike, dakle industrija, 10 miliona za poljoprivredu, izvoznike, 20 miliona za promet. Uslovi koje smo postavili u ovoj uredbi ciljaju na dvije stvari. Jedno je zadržavanje radnih mjesta i definirano je 40 posto potencijala od ovih 90 miliona ide na održavanje radnih mjesta“, naglašava Fadil Novalić, premijer FBiH.

Ekonomisti su još tokom godine najavili da bi ekonomija u BiH mogla doživjeti ozbiljan udarac uslijed pandemije. Turizam, izvoz, poljoprivreda, bilježe pad koji će se, predviđanja su stručnjaka, samo nastaviti. Još kada su uzme u obzir da je novi koordinator Svjetske banke i MMF-a u BiH koji stupa na dužnost u novembru, najavio zaokret politike u smislu akcentiranja nejednakosti u društvu kao kočnicu siromaštva, jasno je da se u BiH produbljuje jaz između javne potrošnje i građana BiH.

Čini se kako će preživljavanje biti smisao ekonomije u Bosni i Hercegovini.

Izvor: N1

Komentariši